back to home
Gallery Krunomir
Zagrebačka Manda

Zagrebačka Manda

Postoji legenda po kojoj je na izvoru vode glavnog trga tadašnji Ban rekao prekrasnoj djevojci Mandi: "Mando, dušo zagrabi mi". Od tog trenutka po tim riječima grad je dobio ime Zagreb a izvor vode ime Manduševac.

skinite PDF dokument Zagrebačka Manda . pdf skinite PDF dokument

skinite PDF dokument Hrvatika . pdf skinite PDF dokument