back to home
Gallery Krunomir
Mosrići

Mosrići

Mosrići ili Mosorske pahuljice su mala razigrana bića koja se javljaju u bezbroj oblika različitog karaktera i raspoložena. Osnovna ideja temelji se na zakrenutoj konturi Mosorske pahulje sa ucrtanim ustima i očima. Ta tri elementa: kontura pahulje, oblik očiju i oblik usta dovoljni su da nam kažu gotovo sve o malim Mosrićima. Oblik usta, očiju i drugih detalja može biti po želji.

skinite PDF dokument Mosorska Pahulja i mali Mosrići . pdf skinite PDF dokument

skinite PDF dokument Vila Mosora . pdf skinite PDF dokument