back to home
Gallery Krunomir
Kristian Kreković

Milan Perkovac

Milan Perkovac je hrvatski fizičar, znanstvenik i pronalazač strukturne konstante atoma s
0=8.278692517, koja omogućuje uvođenje nove mjerne jedinice. Umjesto virtualnih oscilatora on koristi realne oscilatore u atomima, što dovodi do novog određenja Planckove konstante. Napisao je desetak radova iz tog područja.

download PDF document Strukturna konstanta Milana Perkovca.pdf download PDF documentMilan Perkovac