back to home
Gallery Krunomir
Kristian Kreković

Kristian Kreković (1901-1985) je bosanski Hrvat; slikar portreta i etnografske umjetnosti. Kasnije u životu proveo je niz godina u Peruu gdje je postao poznat po svojoj fascinantnosti umjetnosti Inka. Neki likovni kritičari vjeruju, Kreković je jedan od najvećih portretista 20. stoljeća.

Kristian Kreković