back to home
Gallery Krunomir
Šinjorina Sandra

Šinjorina Sandra, kraljica smokvinog lista - Širi se glas da Šinjorina Sandra (Sandra Babac) vodi brigu o mladima u njenom kraljevstvu i štiti Festival smokava u Zadru.

Bula Smokvinog Stabalca

Bula Smokvinog Stabalca

skinite PDF dokument Šinjorina Sandra - kraljica smokvinog lista . pdf skinite PDF dokument