back to home
Gallery Krunomir
Vila Mosora

Vila Mosora

Zaštitnica ljubavi i sporta, živi na padinama Mosor planine u blizini Splita. Ona je dio mitologije, povijesti i narodnog folklora toga kraja.

skinite PDF dokument Vila Mosora . pdf skinite PDF dokument

skinite PDF dokument Mosorska Pahulja i mali Mosrići . pdf skinite PDF dokument