back to home
Gallery Krunomir
Butmir - Bosanski Bog Sunca

Butmir - Bosanski Bog Sunca i tvorac Bosanske Piramide Sunca

Semir Osmanagić bosanskohercegovački povjesničar, istraživač i arheolog tvrdi da se nedaleko od bosanskoga grada Visokog nalazi više piramida izgrađenih u drevnoj prošlosti. Najveća piramida (Piramida Sunca) je brdo Visočica, druga piramida (Piramida Mjeseca) je brdo Plješevica a treća piramida (Piramida Bosanskog Zmaja) čini "Zagonetni trokut" sa spomenute prve dvije piramide. Zanimljivo je da se izgradnja skoro svih piramida u svijetu povezuje sa tamošnjim Bogovima Sunca. Naravno, mašta mi je proradila pa sam nacrtao Butmira, Bosanskog Boga Sunca. Ime Butmir je posuđeno iz istoimene neolitske iskopine Butmir koja se nalazi tridesetak kilometara jugo-istočno od Visokog.

skinite PDF dokument Legenda o nastanku meda i bosanskih piramida . pdf skinite PDF dokument

skinite PDF dokument Butmir - Bosanski Bog Sunca . pdf skinite PDF dokument