back
next
Gallery Krunomir
Zavidovićki velikani:
Rudo Bartolović

Rudo Bartolovicić - generalni direktor "Krivaje"