back to home
Gallery Krunomir
Stephen Hawking

Stephen Hawking

Stephen Hawking je najpopularniji živući fizičar. On je izuzetan lider, učitelj, pisac i zabavljač. On je čovjek ludih ideja koji je dovoljno hrabar da kritizira Einseina. Ja sam ga doživio kao čovjeka koji je stvorio svoje kraljevstvo na vlastitim slabostima. To je fantastično i obećavajuće za svakoga. On je magična crna jama koja zraći sigurnost i optimizam. Njegovo prisustvo otvara gotovo zaboravljenu filozofiju. Fizika je zabavna sa njim.

download PDF document Stephen Hawking.pdf download PDF document